Hướng dẫn cài đặt phần mềm lập trình PLC Mitsubishi-GX Develop

Trước hết bạn copy tệp tin GX-Developer Ver8.00 vào ổ đĩa sau đó làm theo các bước sau:

 lập trình plc mitsubishi

Bước 1: Giải nén tệp tin GX-Developer Ver8.00.

 

Bước 2: Chạy tệp tin Setup.exe trong thư mục EnvMEL.

 

Bước 3: Chạy tệp tin Setup.exe trong thư mục GX-Developer Ver8.00 vừa giải nén. Trong quá  trình cài đặt phần mềm sẽ hỏi Serial Number, bạn có thể đọc file Readme.txt để lấy mã số hoặc chuỗi số sau 170-947813410.

 

Bước 4: Sau khi chọn Next trong các mục tiếp theo thì chương trình sẽ được hoàn tất.